feuerstein

Austria: Feuerstein – sztuka czy maszyna?

Wiedeń to miejsce szczególne. To nie tylko miasto o niezwykłej historii, tradycji i kulturze, ale i przestrzeń niezwykle płodnych poszukiwań współczesnych artystów. Dziś przedstawiamy Wam twórcę już dość znanego – Thomasa Feuersteina.

Wzrost i rozkład, informacja i bełkot, porządek i entropia, granice między materią ożywioną i nieożywioną, świadomą i nieświadomą – to wszystko tematy, które porusza austriacki artysta Thomas Feuerstein. Swoje filozoficzne i artystyczne przemyślenia chętnie ubiera w szaty sztuki procesualnej, czyli takiej w której nie tylko obiekt, ale i proces mu towarzyszący stanowi esencję dzieła (a czasem to sam proces, np. unicestwiający obiekt). Sztuka procesualna zatem zmienia dzieło, niszczy je i transformuje, pozostaje w stałym ruchu i zmianie.

Subconcious, Thomas Feuerstein

Wewnątrz tego pięknego i tajemniczego zbiornika z aluminium i szkła znajdowała się kiedyś cynkowa rzeźba łodzi podwodnej. Zanurzona w elektrolicie, stopniowo i powoli się rozpuszcza. Ta rzeźba-proces Thomasa Feuersteina SUBCONSCIOUS (2019) urzeka niezwykle „materialnym” podejściem do transformacji, upływu czasu, wymiany oraz utraty energii i informacji.

Do tej pracy Feuerstein angażuje także procesy naturalne. Powyższy obiekt to naczynie ze stali i szkła, stosując mocne oświetlenie tworzy stosowne warunki dla wzrostu algi (Haematococcus pluvialis). Ta z kolei służy do pozyskania pigmentu, który Thomas Feuerstein wykorzystał do wiszącego nieopodal obrazu Blutregen. Samo naczynie jest jednak autonomiczną instalacją – rzeźbą: MADEMOISELLE AORTE, 2018. Ile kosztuje takie cudo? Bagatela – 21 tysięcy euro. Ale pomyślcie, jaki pigment możecie pozyskać dzięki uroczej Mademoiselle.

Trzecia z prac Feuersteina wykorzystuje AI, czyli sztuczną inteligencję. Takie algorytmy coraz częściej stają się częścią życia codziennego i odnoszą coraz większe sukcesy. Każdy z nas może porozmawiać z algorytmem sztucznej inteligencji dostępnym w Internecie jako Cleverbot: na prowokacyjnej „randce w ciemno” dwie z czterech kobiet wybrały taki algorytm jako kandydata na randkę. W pracy ORACLE (2019) AI to Amputowana Inteligencja –  system obserwuje otoczenie i jest podłączony do internetu w celu pozyskiwania danych niezbędnych do odpowiedzi na pytania, ale odpowiada na nie… ciszą. Trudno też nie zauważyć, że interaktywna rzeźba jest w istocie popiersiem Lenina. Interpretację pozostawiam jednak Wam!

A tu posłuchajcie jak sam artysta mówi o sztuce, maszynach i nowych technologiach:

Thomas Feuerstein, wykład w ZKM Karlsrue

Thomas Feuerstein to jeden z ciekawszych artystów na współczesnej scenie wiedeńskiej – najbardziej charakterystyczne dla jego twórczości są instalacje, ale sam autor chętnie działa też w net arcie, poezji, bio artu czy rysunku. Trzy pokazane tu prace wydają się dość komplementarnym podsumowaniem jego topowej działalności. Z twórczością Feuersteina spotkaliśmy się w wiedeńskiej Galerie Elizabeth & Klaus Thoman, która mieści się w samym centrum Wiednia, przy Seilerstätte 7.