Kunsthalle, Wiedeń i wirus

Wystawa o zbyt sytym świecie.